კონტაქტი

  • ქ. ათენი 28 ოქტომბრის ქ. 81 / ათენის ქართული ინსტიტუტი / განათლებისა და კულტურის ცენტრი „კავკასია“
  • +30 21 0721 1226
  • tatiamtvarelidze@gmail.com