ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών είναι ένα από τα 17 ξένα αρχαιολογικά ινστιτούτα που λειτουργούν στην Αθήνα.

Είναι το πρώτο γεωργιανό ακαδημαϊκό και πολιτιστικό ίδρυμα εκτός Γεωργίας. Το ελληνικό κράτος το αναγνώρισε το 1998 ως ξένο αρχαιολογικό ινστιτούτο. Τα συμφέροντα του Ινστιτούτου και οι δραστηριότητες καλύπτουν όλες τις πτυχές των επιστημονικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και της Γεωργίας.